Privaatsuspoliitika & küpsised


ISIKUANDMETE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Antud privaatsuspoliitika järgib andmekaitse üldregulatsiooni (GDPR – General Data Protection Regulation) ja käsitleb isikuandmete töötlemist juhul, kui külastaja/lugeja kasutab veebilehte www.wixter.ee (edaspidi WIXTER). Isikuandmete edastamine WIXTER’ile on vajalik selleks, et külastaja/lugeja saaks kasutada meie veebilehe funktsionaalsust täies mahus.

Isikuandmete all mõistetakse informatsiooni, mis käib tuvastatud või tuvastatava isiku kohta (edaspidi Lugeja). Isikuandmete töötlemise alla kuuluvad järgmised võtted: kogumine, säilitamine, muutmine, taastamine, kasutamine, avaldamine, edastamine, aga ka kustutamine või hävitamine. Isikuandmeid töödeldakse ainult Lugeja nõusolekul, va. olukord, kui konkreetsete andmete töötlemise õigus või kohustus on tagatud seadusandlusega.

1. MIKS WIXTER ISIKUANDMEID TÖÖTLEB?

WIXTER töötleb Lugeja isikuandmeid kasutajakogemuse parandamise või turunduslikul eesmärgil.

2. MILLISEID ANDMEID WIXTER KOGUB?

WIXTER töötleb kolme eri tüüpi andmeid: isikuandmeid, mitteisikulisi andmeid ning veebiküpsiseid.

2.1 Isikuandmed

WIXTER töötleb järgmisi Lugeja isikuandmeid:

1. ees- ja perekonnanimi
2. e-posti aadress

Ja seda ainult juhul, kui isik on need avaldanud veebilehele www.wixter.ee kontakt- või uudiskirjaga liitumisvormi täitmisel ning on isiklikult nõustunud privaatsuspoliitika tingimustega.

2.2 Mitteisikulised andmed

Veebilehte www.wixter.ee võib külastada igaüks ilma isikuandmeid sisestamata. Sellisel juhul on info, mida WIXTER’iga jagatakse, seotud ainult Lugeja külastuse sessiooniga. Sellist infot nimetatakse mitteisikuliseks infoks ja töödeldakse tingimusel kui Lugeja annab isiklikult nõusoleku küpsiste kasutamise hoiatusele! Mitteisikulisi andmeid kogume Google Analyticsi ja Hotjari veebistatistika programmide abil. Sellist teavet kasutatakse ainult WIXTER veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks.

Mitteisikulised andmed on külastuse pikkus, kuupäev ja kellaaeg, regioon, linn, vaatamised, sisenemise lehekülg, väljumise lehekülg, viimane liikluseallikas, sisenemised reklaamilt, otsingusüsteem, reklaamisüsteem.

2.3 Küpsised

Tagamaks WIXTER’i veebilehe kvaliteetsuse ning funktsionaalsuse, kasutame oma kodulehel veebiküpsiseid. See on vajalik selleks, et teha koduleht Lugejale atraktiivsemaks ja käepärasemaks (näiteks kui tihti kasutaja külastab veebilehte ja milliseid lehekülgi, millist veebilehitsejat ning tarkvara kasutab jms.)

Küpsised on tekstifailid, mis jäävad kasutaja arvutisse. Küpsised ei ole kahjulikud, ei sisalda pahavara ega pole seotud konkreetse isiku või IP-aadressiga. Enamik küpsiseid kustuvad automaatselt pärast seda, kui Lugeja on oma veebilehitseja sulgenud.

Kõik tuntumad veebilehitsejaid (Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer ja Safari ) võtavad veebiküpsised vastu vaikimisi. Iga Lugeja saab oma turvalisuse seadeid ise muuta ning veebiküpsiste vastuvõtu tõkestada või täielikult keelata.

WIXTER kasutab oma veebilehel Google Analytcsi, Hotjari ning reklaamlinkide küpsised. Iga Lugeja annab vaikimisi nõusoleku kui alustab veebilehe kasutamist!

3. KÜPSISTE BLOKEERIMINE VEEBILEHITSEJAS

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

1. Internet Explorer
2. Crome
3. Firefox
4. Opera
5. Safari

Hoiatus! Kui te keelate veebiküpsiste vastuvõtu, võib osa WIXTER veebilehe funktsioone lakata töötamast või sisulehti võidakse kuvada valesti.

4. KUI KAUA WIXTER LUGEJA ISIKUANDMEID SÄILITAB?

WIXTER säilitab Lugeja isikuandmeid senikaua, kuni Lugeja WIXTER’i teenuseid kasutab ega nõua oma isikuandmete eemaldamist

5. LUGEJA ÕIGUSED

Lugejal on õigus:

  • saada töödeldavate isikuandmete kohta teavet
  • saada ligipääs oma isikuandmetele
  • nõuda valede, ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamist, samuti asendada ja/või täiendada isikuandmeid. Lugeja vastutab lisatud või muudetud andmete õigsuse eest
  • eemaldada oma isikuandmed, kui neid pole enam vaja või kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, va. olukord, kui WIXTER’il on seaduslik õigus Lugeja andmeid säilitada
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist või keelamist turunduse eesmärgil
  • esitada kaebus Andmekaitse Inspektsiooni

Küsimustele vastamine

Kui Lugejal on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et WIXTER on tema isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud tema õigusi, võtke ühendust e-posti aadressil imre@wixter.ee. Kirjas kirjeldage oma päringu sisu. WIXTER kohustub Lugeja päringutele vastama 15 päeva jooksul.


Tagasi avalehele